Community coaches 

De Community Coach is de verbindende schakel zowel
binnen als buiten een onderwijsinstelling
en begeleid hierbij leerlingen intensief.

visie en missie

Visie

De rol van de community coach is het intensief begeleiden van de leerlingen vanuit het onderwijs en de omgeving waar een leerling zich in bevindt. De community coach neemt de verantwoording om een nauwe samenwerking aan te gaan met het reeds bestaande mentoraat van het Bindelmeer College. Het mentoraat staat centraal als eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, geeft les en verzorgt het mentorprogramma binnen het onderwijs. De community coach haakt in met een verbindende rol door zowel binnen als buiten het onderwijs de leerling verder intensief te begeleiden. Het mentoraat van het Bindelmeer College en de community coach zijn onlosmakelijk verbonden en zullen gezamenlijk een preventief programma draaien om de kans te verkleinen dat een leerling betrokken raakt in een negatieve omgeving van stress, geweld en criminaliteit. Dit betekent dat er zodoende een begeleiding op maat ontstaat. 

Missie

De missie van het Community Coach trainingsprogramma is het bewapenen van de coaches met kennis en vaardigheden om de veerkracht te versterken van jongeren, gezinnen en de buurtgemeenschap tegen de invloed van criminaliteit en jeugdbendes. 

Contact

Wil je contact opnemen over community coaches of met een coach? Stuur een email naar info@school2community.com